Αναλογιστικές Υπηρεσίες

Παροχές και Επενδύσεις

Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής αναλογιστικών υπηρεσιών της περιοχής μας. Έχουμε την εμπειρία και τεχνολογική υποστήριξη για να αναπτύξουμε αποτελεσματικές λύσεις και στρατηγικές.

HR Consulting Services

HR Consulting

Βασιστείτε στις συμβουλές της Aon Solutions για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών σας, μέσω εμπειρίας και καινοτόμων στρατηγικών για την ανάπτυξη και την διοίκηση του προσωπικού.

Benefits Administration Services

Διαχείριση Παροχών

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Η τεχνολογία, η βαθιά τεχνική μας κατάρτιση και η εστίαση στην ποιότητα συνδυάζονται για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και τη μεγιστοποίηση της αξίας για εργαζομένους και εργοδότες.