Διαχείριση ταλέντων

Αναπτύσσοντας καινοτόμες στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων έως και ολοκληρωμένες ενέργειες και λύσεις

Ο εντοπισμός, η παρακίνηση και η διακράτηση των ταλαντούχων στελεχών αποτελούν κύρια προτεραιότητα των επιχειρήσεων και μπορούν να σηματοδοτήσουν την άνοδο ή την πτώση μίας εταιρίας.

 • Πώς όμως είστε βέβαιοι ότι παρακινείτε τα ταλέντα σας με το σωστό τρόπο;
 • Πώς γνωρίζετε ότι έχετε δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες έτσι ώστε τα στελέχη σας να επιδείξουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους;
 • Πώς διασφαλίζετε ότι οι πρωτοβουλίες που λαμβάνετε σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό υποστηρίζουν την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησής σας;

Εδώ και δεκαετίες, οι σύμβουλοί μας σε θέματα Διαχείρισης Ταλέντων συνεργάζονται με κορυφαίες εταιρίες ανά τον κόσμο, ώστε να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Ξεκινάμε με την παραδοχή ότι: Όταν ευθυγραμμίζονται οι στρατηγικές ανθρώπινου δυναμικού με τους εταιρικούς σας στόχους, τότε έχετε τη δυνατότητα να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα.

Έχοντας πρόσβαση σε βέλτιστες πρακτικές χιλιάδων οργανισμών παγκοσμίως, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εκτιμήσετε τις ανάγκες που αφορούν στα ταλέντα σας, αλλά και να σχεδιάσετε, να εφαρμόσετε και να επικοινωνήσετε καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ταλέντων. Υιοθετώντας μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης ταλέντων που λειτουργεί ενιαία σε όλη την εταιρία, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού που διακατέχεται από αίσθημα δέσμευσης.

Η ευρεία εμπειρία της Aon στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων διαχείρισης ταλέντων—που εστιάζει στη δέσμευση των στελεχών και στην ενδυνάμωση της συνεισφοράς τους στην επιχειρησιακή απόδοση—είναι ασυναγώνιστη. Οι πρωτοβουλίες που προτείνουμε, έχουν εφαρμογή σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό ή ακόμα μπορούν να εστιάσουν σε καίριους πληθυσμούς, όπως ανώτατα στελέχη ή δυναμικό πωλήσεων. Στόχος τους είναι να σας υποστηρίξουν στην:

 • Ευθυγράμμιση των ενεργειών διαχείρισης των ταλέντων σας με τους επιχειρηματικούς στόχους
 • Ενίσχυση μίας κουλτούρας υψηλής απόδοσης
 • Μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δυναμικού πωλήσεων
 • Παρακίνηση, δέσμευση και διακράτηση των ταλαντούχων στελεχών, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ανάπτυξή τους
 • Χαρτογράφηση και σχεδιασμό ενός πλαισίου εύρωστης επαγγελματικής εξέλιξης καθώς και ενός πλάνου ατομικής ανάπτυξης για τα στελέχη
 • Μεγιστοποίηση του οφέλους από την επένδυσή σας στο ανθρώπινο δυναμικό

Οι λύσεις Διαχείρισης Ταλέντων που προτείνουμε βασίζονται σε ερευνητικά δεδομένα, ενώ στηρίζονται σε ένα εκτενές φάσμα στοιχείων προερχόμενο από 20 εκατομμύρια εργαζομένους. Αντλούμε δεδομένα από ενδελεχείς μελέτες που διεξάγονται σε όλο το εύρος του ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών της Aon που αποτελούν το συγκριτικό μας πλεονέκτημα (benchmark studies) Top Companies for Leaders, European HR Barometer, UK Talent Survey.

Συμπέρασμα: Σας υποστηρίζουμε στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων, μεγιστοποιώντας την επένδυση στους ανθρώπους σας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες Διαχείρισης Ταλέντων της Aon, καθώς και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Δέσμευση των Εργαζομένων / Employee Engagement

Ένα Βήμα παραπάνω από την Ικανοποίηση των Eργαζομένων
 • Για ποιο λόγο κάποιοι εργαζόμενοι παραμένουν σε έναν οργανισμό ενώ κάποιοι άλλοι αποχωρούν;
 • Για ποιο λόγο ορισμένοι εργαζόμενοι καταβάλλουν σημαντικά μεγαλύτερη προσπάθεια να υποστηρίξουν την επιτυχία της εταιρίας ή της ομάδας τους σε σχέση με άλλους;
 • Μπορεί η συμπεριφορά των εργαζομένων να προβλεφθεί και να επηρεαστεί;
 • Τι επιτρέπει σε έναν οργανισμό να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των ανθρώπων του;

Σε όλες τις επιχειρήσεις παγκοσμίως, οι ηγέτες ενδιαφέρονται για τους τρόπους παρακίνησης και δέσμευσης του ανθρώπινου δυναμικού τους.

Παρόλο που το απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον των ημερών μας μπορεί να αποτελεί μια επιπλέον πρόκληση για όλους, είναι καθοριστικής σημασίας να εμπνεύσετε πάθος, δέσμευση και αφοσίωση στους ανθρώπους σας. Χωρίς αυτά, η στρατηγική της εταιρίας σας επαφίεται εν μέρει στην τύχη.

Η Aon καινοτομεί στη μέτρηση της Δέσμευσης των Εργαζομένων από το 1994, εξελίσσοντας το μοντέλο από τη μέτρηση της «Ικανοποίησης των Εργαζομένων – Employee Satisfaction» που έως τότε γνωρίζαμε, στη σημερινή μέτρηση της «Δέσμευσης των Εργαζομένων – Employee Engagement». H Aon ορίζει ως «Δέσμευση των Εργαζομένων» την ενέργεια και το πάθος που επιδεικνύουν οι εργαζόμενοι για την επιτυχία των εργοδοτών τους στην αγορά, γεγονός που συνδέεται άμεσα με τα εταιρικά αποτελέσματα. Διασφαλίζοντας, λοιπόν, ότι οι εργαζόμενοι ενεργούν προς την επίτευξη των στόχων της εταιρίας είναι ένα σημαντικό σημείο έναρξης.

Σήμερα, η παγκοσμίου επιπέδου μεθοδολογία μας, σε συνάρτηση με τις ολοκληρωμένες συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, παρέχουν τη δυνατότητα στους πελάτες μας να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης των εργαζόμενων τους, αλλά και να εντοπίσουν τρόπους για να ανταποκριθούν κατάλληλα σε αυτόν.

Οι σύμβουλοί μας υποστηρίζουν πολυάριθμους οργανισμούς ανά τον κόσμο για να βελτιώσουν τα αποτελέσματά τους, αυξάνοντας την παρακίνηση των εργαζομένων και συνδέοντάς την άμεσα με τους στόχους και τη στρατηγική της εταιρίας, υιοθετώντας έτσι μία κουλτούρα αφοσίωσης και δέσμευσης.

Η Aon μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας ώστε να μετρήσει και να παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς του ποσοστού δέσμευσης των εργαζομένων σας ετησίως.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε τον οργανισμό σας, προτείνοντας τρόπους με τους οποίους μπορείτε να εμπνεύσετε αίσθημα δέσμευσης στους εργαζόμενους. Έτσι, είναι πιθανότερο να παραμείνουν στην εταιρία και να υποστηρίξουν ενεργά τον οργανισμό σας, ενώ θα προσπαθούν διαρκώς να φέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Οι αναλύσεις μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε και να μετράμε τους «Παράγοντες Δέσμευσης – Engagement Drivers» που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στο ανθρώπινο δυναμικό, εμπνέοντας τους εργαζόμενους να υπερβαίνουν την απόδοσή τους.

Είτε μέσω της τυποποιημένης, διαδικτυακής ερευνάς της Aon είτε μέσω πλήρως παραμετροποιημένων ερευνών, οι σύμβουλοί μας έχουν τη δυνατότητα να σας παρέχουν δεδομένα και πληροφορίες γρήγορα και σε διαφορετικές γλώσσες.

Διαθέτοντας στοιχεία από 4.000 οργανισμούς παγκοσμίως, έχουμε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα συγκριτικών αξιολογήσεων (benchmarks) από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, κλάδους και οργανισμούς με ποικίλα επίπεδα επιχειρηματικής απόδοσης.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της «Έρευνας Δέσμευσης – Engagement Survey» μπορεί επίσης να συμπληρωθεί από ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, οι οποίες εστιάζουν σε διαφορετικά οργανωτικά επίπεδα και τομείς του οργανισμού και συμβάλλουν στη δημιουργία στοχευμένων ενεργειών και συγκεκριμένων πλάνων δράσης.

Το πραγματικό πλεονέκτημα της συνεργασίας σας με την Aon είναι ότι η εμπειρία μας δεν έγκειται μόνο στην παροχή Ερευνών Δέσμευσης, αλλά και στο γεγονός ότι μπορούμε να σας υποστηρίξουμε στη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σας σε συγκεκριμένες και στοχευμένες ενέργειες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες Δέσμευσης των Εργαζομένων της Aon, καθώς και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας του Δυναμικού Πωλήσεων - Sales Force Effectiveness

Μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την επένδυσή σας στο δυναμικό πωλήσεων
 • Πώς επιτυγχάνετε την υψηλότερη δυνατή παραγωγικότητα από το δυναμικό πωλήσεων;
 • Με ποιο τρόπο διαθέτετε τους υπάρχοντες πόρους έτσι ώστε να εξυπηρετήσετε τους πελάτες σας αποτελεσματικότερα ή/και αποδοτικότερα;
 • Πώς προσελκύετε και διακρατείτε τα ταλέντα του δυναμικού πωλήσεων που έχουν τις ικανότητες να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών σας;
 • Με ποιο τρόπο παρακινείτε το δυναμικό πωλήσεων έτσι ώστε να επιτύχει αλλά και να υπερβεί τους επιχειρηματικούς σας στόχους;

Η αυξημένη απόδοση πωλήσεων δίνει το έναυσμα για καινοτομία, καθοδηγεί την παραγωγικότητα και βελτιώνει τα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες Ενίσχυσης της Αποτελεσματικότητας του Δυναμικού Πωλήσεων της Aon βοηθούν τους οργανισμούς να εντοπίσουν, να ιεραρχήσουν και να διεκδικήσουν τις κατάλληλες ευκαιρίες για αύξηση κερδών, όπως πηγάζουν από την εταιρική στρατηγική, το ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις απαιτήσεις των πελατών τους.

Συνεργαζόμαστε με εταιρίες έτσι ώστε να ενισχύσουμε την απόδοση των πωλήσεών τους, βελτιώνοντας την ικανότητά τους να ενσωματώσουν τους κρίσιμους επιχειρησιακούς παράγοντες στη λειτουργική στρατηγική πωλήσεων που προσδίδει αξία στην επιχείρηση. Πιστεύουμε ότι η βελτιωμένη απόδοση των πωλήσεων επιτυγχάνεται με την ευθυγράμμιση των κρίσιμων επιχειρησιακών παραγόντων, του λειτουργικού μοντέλου πωλήσεων, της διαχείρισης ταλέντων, της απόδοσης και των προγραμμάτων ανταμοιβών.

Προσεγγίζοντας ολοκληρωμένα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δυναμικού πωλήσεων, μπορούμε να συνεργαστούμε με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις έτσι ώστε να:

 • Ευθυγραμμίσουμε τη διαδικασία πωλήσεων με βάσει τις παρούσες ανάγκες των εταιριών, τις ευκαιρίες της αγοράς και τους επιχειρηματικούς στόχους
 • Αναλύσουμε και απεικονίσουμε την παραγωγικότητα του δυναμικού πωλήσεων και να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητά του
 • Ποσοτικοποιήσουμε και διαχειριστούμε με ακρίβεια το κόστος και τις επενδύσεις των πωλήσεων
 • Προσδιορίσουμε ενέργειες και να αναπτύξουμε εργαλεία έτσι ώστε να αυξήσουμε την απόδοση
 • Βοηθήσουμε στη δημιουργία και επικοινωνία μηνύματος απόδοσης σε κάθε εργαζόμενο
 • Συνδέσουμε τα καλύτερα ταλέντα σας με τις κυριότερες προκλήσεις της εταιρίας
 • Δεσμεύσουμε και να παρακινήσουμε ολόκληρο το δυναμικό πωλήσεων έτσι ώστε να γίνει πιο παραγωγικό, δίνοντας την ευκαιρία να προσφέρει υψηλότερη επιχειρηματική αξία
 • Δημιουργήσουμε μια ενιαία και ολοκληρωμένη στρατηγική έτσι ώστε να διασφαλίσουμε όσο δυνατόν υψηλότερο όφελος από την επένδυση στο δυναμικό πωλήσεων

Το εργαλείο Sales Force Effectiveness Audit εξετάζει τους παράγοντες που αποτελούν εμπόδιο στην παραγωγικότητα. Υποδεικνύει επίσης τους τρόπους μεγιστοποίησης του οφέλους από την επένδυση στο δυναμικό πωλήσεων, είτε αυξάνοντας την παραγωγικότητα ανά άτομο είτε ευθυγραμμίζοντας καλύτερα τις αμοιβές με τους επιχειρηματικούς στόχους.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες Ενίσχυσης της Αποτελεσματικότητας του Δυναμικού Πωλήσεων της Aon, καθώς και πώς μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.