Κοινωνική Ασφάλιση

Ο όμιλός μας συμβουλεύει κυβερνήσεις σχετικά με ζητήματα αναθεώρησης συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, καθώς και πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις σχετικά με τα παγκόσμια προγράμματα παροχών τους. Μέλη του ομίλου της Aon διεθνώς έχουν παράσχει στο παρελθόν ή παρέχουν υπηρεσίες συμβουλών σε κυβερνήσεις χωρών όπως: Μπαχρέιν, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ομάν, Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Μεξικό, Hong Kong, επαρχία Liaoning της Κίνας, Iρλανδία, Jersey, Guernsey, Ηνωμένο Βασίλειο.

Επίσης έχουμε αναλάβει επίσης μελέτες για τη Δανική, τη Ρωσική και τη Βουλγαρική κυβέρνηση επί σχετικών ζητημάτων. Επιπλέον έχουμε παράσχει τις συμβουλές μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις διαφορετικές συμβατικές μορφές ιδιωτικών συντάξεων που εφαρμόζονται στην Ε.Ε.

Συχνά επίσης ασχολούμαστε με συνταξιοδοτικά ζητήματα επιχειρήσεων προς ιδιωτικοποίηση σε πολλές από τις βασικές οικονομίες του κόσμου. Η καθημερινή μας δουλειά μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε γνώση διαφορετικών δομών παροχών, νομικών και φορολογικών καθεστώτων που λειτουργούν στις διάφορες χώρες, ενώ μπορούμε να γνωρίζουμε ποια στοιχεία από τα συγκεκριμένα συστήματα θα μπορούσαν να είναι σχετικά με τη μελέτη για την οποία εργαζόμαστε κάθε φορά.

Μερικοί από τους τομείς, στους οποίους το προσωπικό της Aon μπορεί να παράσχει συμβουλές είναι:

  • πρόβλεψη δαπανών παροχών και εισοδημάτων από εισφορές τόσο για ήδη υπάρχουσες όσο και για νέες προτεινόμενες δομές.
  • συμβουλές σχετικά με παραμετρικές ή δομικές αλλαγές προκειμένου οι παροχές να μπορούν να διατηρηθούν και μελλοντικά
  • συμβουλές σχετικά με τη φύση και το επίπεδο των προσφερομένων παροχών, όπως επίσης και σχετικά με την καταλληλότητα διαφορετικών δομών εισφορών
  • συμβουλές σχετικά με την ενσωμάτωση κρατικών και ιδιωτικών διευθετήσεων
  • συμβουλές σχετικά με το σχεδιασμό και την πρόβλεψη των οικονομικών προγραμμάτων υγείας