Συστήματα παροχών

Οι συνταξιοδοτικές παροχές είναι ένα μεγάλο και αυξανόμενο έξοδο για τις εταιρίες. Ο συγκεκριμένος οικονομικός κίνδυνος, σε συνδυασμό με τα ζητήματα της παγκοσμιοποίησης και επιχειρησιακής διοίκησης δυσκολεύει τον έλεγχο των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων από τις εταιρίες.

Βοηθούμε σε παγκόσμιο επίπεδο στον έλεγχο των συνταξιοδοτικών παροχών, παρέχοντας τις καλύτερες πληροφορίες και συμβουλές σε οικονομικά θέματα και στην διαχείριση κινδύνου. Οι αναλογιστές μας μπορούν να εκτιμήσουν με ακρίβεια τις τρέχουσες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις, να προβλέψουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις και να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε την αβεβαιότητα του κόστους των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Πολλοί από τους πελάτες μας προτιμούν για τα συνταξιοδοτικά τους προγράμματα ολοκληρωμένες λύσεις και επιλέγουν να συνεργαστούν μαζί μας σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την λογιστική απεικόνιση μέχρι την διαχείριση και την επικοινωνία με τα μέλη. Άλλοι πελάτες μας προτιμούν υπηρεσίες σε τομείς που δεν έχουν την τεχνογνωσία ή που χρειάζονται αποτελεσματικότητα.