Οργανωτική αλλαγή

Οι έμπειροι σύμβουλοι μας βοηθάνε τις εταιρίες να επιλύσουν τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού που προκύπτουν από τις οργανωτικές αλλαγές.

Ένα γεγονός που απεικονίζει την δυσκολία διαχείρισης της εταιρικής αναδιάρθρωσης είναι το εξής: οι περισσότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις δεν αποφέρουν τα προσδοκούμενα οφέλη. Στην πραγματικότητα πολλές τα διαβρώνουν. Για τις περισσότερες εταιρίες η λέξη «αλλαγή» μεταφράζετε ως «χάος».

Η αλλαγή δεν είναι αναπόφευκτα σαρωτική. Έχουμε μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με οργανισμούς που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν την επιτυχία τους κατά την διάρκεια οργανωτικών αλλαγών, όπως αναδιαρθρώσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές, spin-offs, κοινοπραξίες και πτωχεύσεις. Η ολοκληρωμένη και συστηματική μας προσέγγιση στην οργανωτική αλλαγή, καθώς και τα μοναδικά εργαλεία μας, έχουν δοκιμαστεί και επικυρωθεί από εκατοντάδες οργανισμούς.

Αποτελεσματικές Υπηρεσίες και Εργαλεία

Οι υπηρεσίες μας και τα διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης έργου είναι ευέλικτα, προσαρμόζονται στις ανάγκες σας και μπορούν να αξιοποιηθούν κυριολεκτικά για οποιαδήποτε αλλαγή, εξαγορά ή συγχώνευση. Οδηγούν σε αποδεδειγμένα αποτελέσματα, καθώς είναι σχεδιασμένα βάση μίας και μοναδικής παραδοχής: τα μέγιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω της ευθυγράμμισης των στρατηγικών ανθρώπινου δυναμικού με τους στόχους της αλλαγής.

Οι σύμβουλοι μας έχουν βοηθήσει εκατοντάδες οργανισμούς να αξιοποιήσουν οργανωτικές αλλαγές, ακόμα και σε περίπλοκες, ευρείας κλίμακας πολυεθνικές συγχωνεύσεις- και μπορούν να βοηθήσουν και εσάς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πλήρεις υπηρεσίες στο θέμα των οργανωτικών αλλαγών επικοινωνήστε μαζί μας.